Proiect „PIN2022”

Asociația Voluntariat Pentru Viață Mărășești, județul Vrancea, în  calitate de furnizor de servicii sociale acreditat, anunță începerea proiectului ” Servicii sociale de asistenţă comunitară pentru persoanele vârstnice” în cadrul Centrului Social Multifuncțional din str.Ec. Teodoriu, nr.2 din orașul Mărășești,  jud. Vrancea .

Beneficiarii serviciilor sunt persoanele vârstnice, așa cum sunt definite de Legea Nr. 292/2011 a Asistenței Sociale, art.5 lit. b, persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani, cu domiciliul în orașul Mărășești (inclusiv satele componente, Pădureni, Haret, Călimînești, Modruzeni, Cartier Tișița).

Perioada de derulare a proiectului și calendarul estimat al activităților,este de 24 de luni, începând cu data de 1 decembrie 2022.

Cererea poate fi completată la sediul nostru din Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.8, Mărășești în intervalul de luni până vineri de la ora 9,30-17,30. Regula de înscriere este primul venit, primul servit. Cererile pot fi completate și de aparținătorii sau reprezentanții legali ai persoanelor vârstnice, potențial beneficiari.

 

Documente necesare: Carte de identitate beneficiar, carte de identitate aparținători.

 

Serviciul de asistenţă comunitară pentru persoanele vârstnice cu o capacitate de 50 de persoane/lună constând în următoare intervenţii şi activităţi:

 1. de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, în cadrul serviciului social -,, Servicii sociale de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice’’
 2. sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a persoanelor vârstnice.
 3. consiliere psihologică, precum şi, după caz, de grup
 4. de valorificare a potențialului persoanelor vârstnice din comunitate în vederea prevenirii situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activități:
 5. activități de sensibilizare și informare a populației
 6. promovarea participării sociale
 7. activități de voluntariat
 8. educație extra curriculară: activități de digitalizare persoane vârstnice, educație pentru sănătate, educație privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, educație pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educație civică, educație pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, educație pentru prevenirea și combaterea comportamentelor anti-sociale;
 9. e) de informare a potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
 10. întâlniri cu liderii de opinie din comunitate;
 11. organizarea de activități de informare a publicului și sensibilizare a opiniei publice sau a grupurilor țintă;
 1. întâlniri organizate cu grupuri de beneficiari pentru informare asupra drepturilor lor;
 1. inițierea de parteneriate și colaborări cu diverse instituții locale în vederea asigurării

unui sprijin pentru dezvoltarea armonioasă a familiilor și copiilor aflați în dificultate;

 1. f) promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale.
 2. g) acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale, menținerea legăturii cu membrii comunității ( vecini, membrii de familie, biserică, medic de familie).
 3. h) dezvoltarea unor forme de participare colectivă formală la activități de socializare din cadrul comunității.
 4.   i)   promovarea unui stil de viaţă activ din punct de vedere social, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi drumeţii.
 5.  j)   suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (menaj,  gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), precum şi mici amenajări a mediului ambiant.
 6. k)     de asigurare a calității serviciilor sociale.

Proiectul este finanțat de către Guvernul României prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Programului de interes național ”Servicii sociale de asistenţă comunitară pentru persoanele vârstnice”

 

Pentru detalii vă rugăm să sunați la tel:

Drăgan Any Mary -asistent social: 0754.294.633

Chiriș Bogdan Ionuț-Președinte: 0770.464.485

Pentru înscrieri:

Pal Diana Alberta: 0770.770.220

Articole

Devino voluntar în cadrul proiectului!

Acordarea timpului și energiei tale voluntariatului ajută atât la întărirea comunității, dar are și beneficii emoționale și fizice importante. Interacționând cu generațiile mai tinere, seniorii

Citește »