Serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

 

PREZENTAREA SERVICIULUI SOCIAL:

” Ingrijirea persoanelor varstnice la domiciliu „

MISIUNEA: Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, care necesita îngrijire la domiciliu sau recuperare îndelungată;

Scopul serviciului social:” Îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu ” este acordarea de servicii de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliul acestora, în baza Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările, ulterioare. legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

*3) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi  celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

ORDIN Nr. 29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale. Anexa 8 -Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Grupul țintă îl reprezintă persoanele vârstnice +65 de ani din orașul Mărășești și localitățile limitrofe.

 

Principiile care stau la baza acordării serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice sunt:

 • respectarea si promovarea intereselor persoanelor vârstnice;
 • respectarea demnității persoanei asistate;
 •  creşterea calității vieţii pentru persoanele vârstnice dependente;
 • egalitatea sanselor și nediscriminarea;
 • asistarea persoanelor vârstnice în realizarea și exercitarea drepturilor lor;
 • asigurarea unei intervenții profesionist, cu personal de specialitate;
 • asigurarea confidentialității și eticii profesionale;

Obiective:

 • creşterea calităţii vieţii, prevenirea şi reducerea marginalizării sociale;
 • mentinerea persoanei vârstnice la propriu domiciliu;
 • asigurarea unui ambient conform nevoilor persoanei vârstnice;
 • ameliorarea stării de sănătate;
 • ameliorarea imaginii pozitive de sine;

Conditiile de acordare servicii:

Acte necesare:

 • cerere tip;
 • copie după actul de identitate valabil;
 • acte medicale care atestă starea de sănătate a acestora;
 • certificat de încadrare într-un grad de handicap după caz;
 • se pot solicita și alte documente dacă este cazul;

Categoriile de beneficiari– vârstnici ce au vârsta de pensionare în conformitate cu legea în vigoare ( 65 de ani), selecţia acestora făcându-se pe baza următoarelor criterii suplimentare:

-gradul de dependenţă pentru persoane cu afecţiuni acute şi/sau cronice, nedeplasabile sau doar parţial deplasabile care necesită ajutor semnificativ şi îngrijire pentru a realiza activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi.

Serviciile sociale de îngrijire la domiciliu se acordă la solicitarea persoanei, după caz, a reprezentantului său legal, precum şi din oficiu. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu se adresează Asociației Voluntariat Pentru Viață, care dispune luarea în evidență a beneficiarului și evaluarea inițială prin anchetă socială.

Denumire serviciu

Descriere generala serviciu

Evaluare și întocmire plan de îngrijire individuală;

Acest serviciu implică realizarea planului personalizat de intervenție pentru persoana vârstnică după evaluarea acesteia cu privire la gradul de independenţă sau dependenţă în raport cu efectuarea diferitelor activităţi de rutină zilnică, precum: toaleta personală, igiena habitatului, îmbrăcare, dezbrăcare, orientare, alimentare, continenţa, deplasarea, cumpărăturile, munca manuală, înţelegerea, concentrarea, dispoziţia, etc; coroborată cu evaluarea datelor și recomandărilor din documentele medicale personale.
Periodic planul de intervenție se actualizează prin corelare cu modificările apărute, identificate în evoluția persoanei pe parcursul monitorizării acesteia.

Igiena corporală pentru persoane autonome și semiautonome;

Acest serviciu asigură realizarea igienei pe întreaga suprafață a corpului, utilizând produse adecvate, profesionale, conform tehnicilor specifice îngrijirii vârstnicului, folosind metoda băii parţiale.

Igiena corporală pentru persoane imobilizate;

Acest serviciu asigură realizarea igienei pe întreaga suprafață a corpului utilizând produse adecvate, profesionale, pentru persoane imobilizate la pat, conform tehnicilor specifice îngrijirii vârstnicului, folosind metoda băii parţiale.

Suport în îmbrăcarea și dezbrăcarea vestimentației;

Acest serviciu asigură îndepărtarea hainelor folosite, murdare, prin tehnici speciale îngrijirii vârstnicului și îmbrăcarea hainelor curate în funcție de momentul zilei și activitățile ce urmează a fi derulate de vârstnic.

Igiena matinală a eliminărilor;

Acest serviciu asigură igiena zilnică (de dimineață și de seară) a organelor intime, prin tehnici speciale îngrijirii vârstnicului, utilizând produse adecvate, profesionale, cu colectarea și preluarea deșeurilor generate.

Igiena orală a persoanelor autonome sau semiautonome;

Acest serviciu asigura realizarea igienei cavității orale, utilizând produse adecvate: periuța, pasta de dinți, apa de gură, conform tehnicilor specifice îngrijirii vârstnicului, cu colectarea și preluarea deșeurilor generate.

Igiena orală a persoanelor la pat;

Acest serviciu asigură realizarea igienei cavității orale, utilizând produse adecvate și profesionale: bețișor cu tampon de unică folosință, pastă de dinți, apă de gură, unguent pentru buze, conform tehnicilor specifice îngrijirii vârstnicului la pat.

Igiena bărbii;

Acest serviciu asigură realizarea igienei bărbii, utilizând produse adecvate: aparate de ras de unica folosință, spumă de ras, loțiune după ras, conform tehnicilor specifice îngrijirii vârstnicului, cu colectarea și preluarea deșeurilor generate.

Igiena totală (baie) pentru persoane autonome și semiautonome;

Acest serviciu asigură realizarea igienei totale a corpului, prin dezbrăcarea persoanei; efectuarea băii utilizând produse cosmetice adecvate, profesionale; îmbrăcarea în haine curate și schimbarea lenjeriei de pat, conform tehnicilor specifice îngrijirii vârstnicului, cu responsabilitate pentru prevenirea infecţiilor şi a escarelor și asigurarea condițiilor de siguranță.

Igiena totală (baie) pentru persoane imobilizate la pat;

Acest serviciu asigură realizarea igienei totale a corpului prin: dezbrăcarea persoanei; efectuarea băii utilizând cădița portabilă și auxiliarele ajutătoare pentru evitarea oricărui risc, cu produse cosmetice adecvate, profesionale; îmbrăcarea în haine curate și schimbarea lenjeriei de pat, conform tehnicilor specifice îngrijirii vârstnicului, cu conştiinciozitate pentru prevenirea infecţiilor şi a escarelor și asigurarea condițiilor de siguranță.

Activități de spălătorie la domiciliu persoanele îngrijite;

Acest serviciu asigură colectarea selectivă a rufelor murdare, spălarea, uscarea și aranjarea lor în spațiu special de depozitare, la domiciliul persoanei vârstnice.
Consumabilele pentru spălat sunt asigurate de beneficiar.

Activități de spălătorie externă;

Acest serviciu asigură colectarea selectivă a rufelor murdare în saci dedicați, transportarea acestora la unitatea de spălătorie din municipiu, apoi preluarea rufelor curate și livrarea acestora la domiciliu cu aranjarea lor în spațiul special de depozitare.

Alimentarea meselor principale si hidratarea;

Acest serviciu asigură administrarea preparatelor alimentare și a lichidelor la micul dejun, la prânz și la cină respectând dieta, indicațiile de specialitate, tehnicile specifice de administrare, fără a include prepararea hranei.

Ajutor pentru prepararea hranei;

Acest serviciu asigură suport în prepararea hranei, respectând dieta și indicațiile specifice, fără a face cumpărăturile aferente.

Igiena spațiului în care se află persoana îngrijită;

Acest serviciu asigură igienizarea camerei în care locuiește persoana vârstnică și a obiectelor acesteia, cu materiale de igienizare specifice, respectând cu strictețe tehnicile de prevenire a transmiterii infecțiilor, cu colectarea și preluarea deșeurilor generate.

Transfer si mobilizare;

Acest serviciu asigură mobilizarea și transferul persoanelor vârstnice în interiorul imobilului personal, de la pat la cărucior, de la cărucior la scaun, de la cărucior al baie, conform indicaţiilor echipei medicale corelate cu particularităţile persoanei îngrijite, folosind tehnicile specifice și materiale auxiliare ajutătoare.

Deplasarea în interiorul locuinței;

Acest serviciu asigura deplasarea persoanei vârstnice în propria locuința respectând indicațiile echipei medicale corelate cu particularităţile persoanei îngrijite, folosind tehnicile specifice și materiale auxiliare ajutătoare.

Deplasarea în exteriorul locuinței;

Acest serviciu asigura deplasarea persoanei vârstnice în afara locuinței, respectând indicațiile echipei medicale corelate cu particularităţile persoanei îngrijite, folosind tehnicile specifice și materiale auxiliare ajutătoare.

Activități de administrare și gestionare a bunurilor și nevoilor personale;

Acest serviciu asigură suport în plata facturilor, în depunerea documentelor la diverse instituții publice sau în realizarea de activități pe care persoana nu le poate efectua singură.

Efectuarea de cumpărături;

Acest serviciu asigură efectuarea cumpărăturilor conform listei prestabilite și a preferințelor personale.

Asigurarea relației dintre Medic -Farmacie;

Acest serviciu asigură acțiuni privind luarea rețetei de la medicul curant, cumpărarea ei din farmacie și transportarea medicamentelor la beneficiar.
Medicamentele expirate sau înlocuite de noua rețetă sunt preluate pentru a fi distruse.

Manevre de poziționare pentru evitarea escarelor de decubit;

Acest serviciu asigura poziționarea și monitorizarea persoanei vârstnice pentru a evita escarele, folosind tehnici si echipamente auxiliare ajutătoare.

Manevre de poziționare pentru evitarea complicațiilor vasculare pulmonare – tapotaj toracic, fricțiuni, drenaj postural;

Acest serviciu asigură poziționarea și monitorizarea persoanei vârstnice pentru a evita complicațiile vasculare, pulmonare, tapotaj toracic, fricțiuni, drenaj postural, folosind tehnici si echipamente auxiliare ajutătoare.

Activități ocupaționale;

Acest serviciu asigură derularea la domiciliu de activități recreative de pictură, desen, decupaj, muzicoterapie, șah, table, joc de cărți, remi, lectură pentru stimularea la socializare și divertisment antrenament mental pentru persoana în vârstă.

Servicii de supraveghere a vârstnicului la domiciliu, Seniorsitter;

Acest serviciu asigură supravegherea, și monitorizarea persoanei vârstnice, fără alte intervenții, pe perioade determinate de timp, astfel încât, ceilalți membrii ai familiei să poată părăsi în liniște domiciliu pentru diverse activități.

Serviciu de sprijin prin telefon;

Acest serviciu asigură contact telefonic cu persoana aflată în îngrijire pentru a identifica starea emoțională cât și nevoile acesteia.

Serviciul de sprijin pentru a lua legătura cu membrii familiei, prieteni;

Acest serviciu oferă asistență și suport în a efectua convorbiri telefonice și Web cu familia sau prietenii aflați în altă locație.

Serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice reprezintă alternativa reală de îngrijire a seniorilor alături de familie și de realizările proprii de o viață, într-un mediu prietenos și cunoscut, înconjurați de dragostea familiei, a prietenilor, a animalelor de companie.

Serviciile oferite răspund nevoilor persoanelor vârstnice deoarece sunt gândite prin corelare cu lista potențialelor limitări și dependențe specifice acestora, făcând parte din categoria necesităților individuale normale și uzuale pentru o viață decentă și de calitate.

Îngrijirea la domiciliu oferă o serie de beneficii pentru persoanele vârstnice, precum:

 • Continuarea propriului stil de viață, în propriul ritm, în propriul spațiu, alături de toate bunurile personale;
 • Alegerea activităților pe care doresc să le facă și momentul zilei la care doresc să le facă;
 • Alegerea prietenilor și vizitatorilor pe care și-i doresc, oricând își doresc;
 • Reducerea gradului de expunere la riscul de îmbolnăvire, în condițiile în care sistemul imunitar este oricum slăbit odată cu vârsta și orice contact cu o potențială persoană infectată reprezintă o vulnerabilitate;
 • Asigurarea suportului punctual, doar pentru acele laturi ale vieții identificate de familie a fi incomplet acoperite de efortul propriu;