Proiect „On Air” 2021 – 2022

Proiectul  ,,On Air ,, este finanţat de Uniunea Europeană, prin Corpul European de Solidaritate, gestionat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale şi implementat de Asociaţia Voluntariat Pentru Viaţă Mărăşeşti, judeţul Vrancea.

Perioada de desfăşurare al proiectului este d la 01 ianuarie 2021 până la 31 octombrie 2022, iar perioada de stagiu de voluntariat este de la data de 01 iulie 2021 până la data de 30 iunie 2022.

Scopul proiectului este de a pune bazele formării și dezvoltării durabile a unei comunități viabile pentru tânara generație. De a redescoperi și aplica conceptul de solidaritate, pornind de la respectul față de înaintași, cunoașterea și recunoașterea între cetățeni, care, implicându-se activ și conștient, pot schimba imaginea de sine și imaginea orașului în una pozitivă.

Obiective:

1. Să dezvoltăm abilități de creație, scriere și comunicare în rândul tinerilor din Mărășești și a celor 16 voluntari ESC, ca urmare a realizării unor interviuri sociologice adresate locuitorilor orașului Mărășești.

2. Creşterea gradului de implicare a societății civile prin identificarea nevoilor actuale și a soluțiilor pentru rezolvarea acestora.

3. Dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenoriat în rândul celor 16 voluntari ESC și al tinerilor din Mărășești, prin realizarea unor ateliere de arte manuale, meșteșuguri și obiceiuri ale locului, activități de protecția mediului și întâlniri motivaționale cu personalități de succes ale orașului, pe parcursul proiectului.

Prin această propunere de proiect vom contribui la obiectivul general al Corpului European de Solidaritate de a promova solidaritatea în comunitate, ca pe o valoare primordială pentru dezvoltarea socială

În cadrul acestui proiect vom oferi tinerilor voluntari europeni și membrilor comunității locale oportunități de implicare în activități care pot produce schimbări sociale pozitive. Participanții își vor dezvolta abilități și competențe care vor determina dezvoltarea personală în direcție civică, culturală, profesională.

Activitățile propuse vor facilita manifestarea cetățeniei active, solidariatea, angajabilitatea, adaptabilitatea crescută pe piața muncii.

Proiectul se va desfășura în acord cu prioritățile Corpului European de Solidaritate, conceptul de bază fiind orientat pe incluziune socială, promovarea diversității, egalității de șanse și non-discriminării ca și premiză de acțiune, oferind participanților voluntari europeni și localnicilor șansa de a experimenta efectiv cetățenia activă,implicarea socială.

Ne dorim ca prin specificul său ofertant,proiectul să deschidă calea altor astfel de acțiuni care să susțină mobilitatea tinerilor voluntari în Europa cu beneficii palpabile atât pentru ei cât și pentru comunitățile în care vor activa.

Pentru aplicanţii din România vă rugăm trimiteţi un mail cu o scrisoare de intenţie la adresa [email protected]

Coordonator proiect

Daniel Drăgan

Articole

Project „On Air” 2021 – 2022

Anterioară Următoare Română English Română Proiectul  ,,On Air ,, este finanţat de Uniunea Europeană, prin Corpul European de Solidaritate, gestionat de Agenția Națională pentru Programe

Citește »