Despre noi

Asociația Voluntariat pentru Viață a luat naștere în 2012, la inițiativa a cinci prieteni din orașul istoric Mărășești, specialiști în educație, artă, istorie și asistență socială, dornici să găsească soluții pentru a spori integrarea socială, educația nonformală și interculturalitatea din zonă.

Mărășești este marcat de greutăți, din cauza ratei mare a șomajului și a faptului că aproape o treime din locuitori sunt asistați social. În Modruzeni, cartierul de la marginea orașului, acolo unde se purtau bătălii memorabile în Primul Război Mondial, trăiesc 4000 de romi în condiții extrem de dure: locuințele mici, din lut, lipsa apei curente, a canalizării sau a străzilor asfaltate. Și mai grav este faptul că jumătate din locuitorii acestui cartier sunt copii și tineri sub 30 de ani, fără perspectivă.

4 piloni pentru Bine

În lipsa unor eforturi din partea autorităților publice, orice ajutor contează enorm. De aceea, Asociația Voluntariat pentru Viață promovează voluntariatul și cetățenia civică, educația non-formală și includerea persoanelor dezavantajate în comunitate, prin proiecte și programe împărțite în patru direcții:

 • Servicii multidisciplinare pentru indivizi și grupuri aflate în situații sociale dificile
 • Integrare și asistență socială pentru grupuri minoritare
 • Campanii de conștientizare și educație non-formală
 • Voluntariat internațional, programe de cercetare și dezvoltare

Facem din necesitate o prioritate

Pentru a sprijini dezvoltarea locală sustenabilă, am identificat o serie de probleme acute, în urma cărora am setat o listă extinsă de obiective, pe care încercăm să le îndeplinim cu fiecare proiect pe care îl derulăm:

 • promovarea participării civice și a educației interculturale
 • implicarea tinerilor în activități de petrecere a timpului liber
 • promovarea capacității de conviețuire constructivă în contextul cultural și social variat
 • îndepărtarea și prevenția stereotipurilor și prejudecăților legate de etnie
 • integrarea socială a copiilor marginalizați
 • cercetarea și monitorizarea fenomenului de excludere socială
 • implementarea serviciilor multidisciplinare
 • training profesional în rândul persoanelor care lucrează cu comunități defavorizate
 • colaborare cu centrele sociale și facilitarea accesului la condiții optime adăpost
 • educație civică, campanii de solidaritate, de ecologizare și reciclare

Profesioniști inimoși și voluntari numeroși

Organizația noastră se bucură de susținerea unor profesioniști în domeniul resurselor umane, dispuși să contribuie cu experiența lor extrem de valoroasă în slujba binelui, și de ajutorul neprețuit al numeroșilor voluntari dornici să pună umărul la schimbarea pe care ne-o dorim cu toții în societate:

 • un psiholog cu experiență în lucrul cu persoane aflate în dificultate
 • un asistent social care a gândit și a implementat proiecte variate în domeniu, fiind specializat în psihologie pedagogică.
 • un medic responsabil de măsurile de protecție și siguranță din cadrul fiecărui proiect, care este și vicepreședintele organizației noastre
 • un profesor de istorie – președintele Voluntariat pentru Viață
 • voluntari activi, parte esențială în implementarea proiectelor noastre: un jurist cu competențe în management de proiect și rezolvarea conflictelor, un profesor cu experiență în lucrul cu tinerii – un adevărat mentor pentru tinerii beneficiari, profesori din cadrul școlilor gimnaziale din Mărășești, profesori de la Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu” și de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Elena Doamna” Focșani.

Competențe-cheie în derularea proiectelor

Persoanele de bază din organizația noastră au o experiență extinsă în:

 • lucrul cu persoanele tinere, în special cele provenite din medii dezavantajate
 • managementul voluntarilor
 • lucrul cu echipe multiculturale
 • managementul situațiilor de criză
 • coordonarea, implementarea și raportarea proiectelor cu fonduri UE