Proiect „Servicii medicale destinate comunei Cioraști”

Obiectul general al proiectului:

Îl constituie îmbunătățirea accesului populației din comuna Ciorăști și localitățile învecinate acesteia, la servicii medicale de tip preventiv prin realizarea de investiții în infrastructura medicală, furnizarea de servicii medicale, instruirea cadrelor medicale precum și desfășurarea de campanii de informare și conștientizare privind prevenirea bolilor.

Cardiologie

Endocrinologie

Fizioterapie

Ginecologie

Articole