Târgul de sănătate din februarie 2024.

Proiectul AP1.27 ACCES FACIL LA SERVICII MEDICALE PENTRU POPULAȚIA COMUNEI CIORĂȘTI ȘI LOCALITĂȚILE ÎNVECINATE ALE ACESTEIA.

Apel de proiecte: „Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”, apel finanțat în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea accesului populației din Comuna Ciorăști și localitățile învecinate acesteia la servicii medicale de tip preventiv prin realizarea de investiții în infrastructura medicală, furnizarea de servicii medicale, instruirea cadrelor medicale precum și desfășurarea de campanii de informare și conștientizare privind prevenirea bolilor.

Acest obiectiv principal se traduce în beneficii reale și vizibile pe termen lung pentru 1000 de persoane care alcătuiesc grupul țintă al proiectului, persoane ce vor fi asistate prin proiect prin oferirea de servicii medicale menite să îi ajute să își îmbunătățească calitatea vieții. Astfel:

  1. 1000 de persoane aflate în stare de vulnerabilitate, din mediul rural, vor beneficia de servicii medicale menite să prevină apariția sau agravarea bolilor cronice.
  2. 1000 de persoane (aceleași cu cele care vor beneficia de servicii medicale) vor fi implicate în sesiuni de informare și sensibilizare pe teme de sănătate în vederea însușirii de bune practici în ceea ce privește igiena personală și de alimentație precum și prevenirea apariției bolilor cronice.
  3. Specialiștii în sănătate care își desfășoară activitatea pe raza localității își vor beneficia de cursuri/programe de formare de specialitate cu scopul de a îmbunătăți competențele acestora și de a putea oferi servicii de calitate.
  4. Campanii de informare și sensibilizare, 4 dintre acestea organizate sub formă de caravane și 2 organizate sub formă de târguri de sănătate, pe teme de sănătate se vor desfășura pe parcursul celor 18 de luni în vederea stimulării dezvoltării unei culturi de prevenire și tratarea timpurie a bolilor.

 

 

 

 

Distribuie: