Târgul de sănătate noiembrie 2023 pentru proiectul „Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”

Proiectul AP1.27 ACCES FACIL LA SERVICII MEDICALE PENTRU POPULAŢIA COMUNEI CIORĂŞTI ŞI LOCALITĂŢILE ÎNVECINATE ALE ACESTEIA.
Apel de proiecte: „Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”, apel finanţat în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021.

Obiectivul general al proiectului: îl constituie îmbunătăţirea accesului populaţiei din Comuna Ciorăşti şi localităţile învecinate acesteia, la servicii medicale de tip preventiv prin realizarea de investiţii în infrastructura medicală, furnizarea de servicii medicale, instruirea cadrelor medicale precum şi desfăşurarea de campanii de informare şi conştientizare privind prevenirea bolilor.

Acest obiectiv principal se traduce în beneficii reale şi vizibile pe termen lung pentru 1000 de persoane care alcătuiesc grupul ţintă al proiectului, persoane ce vor fi asistate prin proiect prin oferirea de servicii medicale menite să îi ajute să îşi îmbunătăţească calitatea vieţii.

Astfel:
1. 1000 de persoane aflate în stare de vulnerabilite, din mediul rural, vor beneficia de servicii medicale menite să prevină apariţia sau agravarea bolilor cronice
2. 1000 de persoane ( aceleaşi cu cele care vor beneficia de servicii medicale) vor fi implicate în sesiuni de informare şi sensibilizare pe teme de sănătate în vederea însuşirii de bune practici în ceea ce priveşte igiena personală şi de alimentaţie precum şi prevenirea apariţiei bolilor cronice
3. 5 specialişti în sănătate care îşi desfăşoară activitatea pe raza localităţii îşi vor beneficia de cursuri/programe de formare de specialitate cu scopul de a îmbunătăţi competentele acestora şi de a putea oferi servicii de calitate.
4. 6 campanii de informare şi sensibilizare, 4 dintre acestea organizate sub formă de caravane şi 2 organizate sub formă de târguri de sănătate, pe teme de sănătate se vor desfăşura pe parcursul celor 18 de luni în vederea stimulării dezvoltării unei culturi de prevenire şi tratarea timpurie a bolilor.

Distribuie: