„Servicii sociale de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice” – întâlnire 24.02.2023

Asociația ”Voluntariat Pentru Viață” din Mărășești desfășoară activități pe linia Programului de Interes Național ”Servicii sociale de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice” , program co-finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Scopul programului este acela de a sprijini și asista persoanele din comunitate aflate în dificultate în prevenirea și depășirea situațiilor de risc, prin promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

,,Serviciul social de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice ” are ca obiectiv principal să prevină marginalizarea socială, izolarea, apariția sau agravarea situației de dependență și prevenirea instituționalizării în cazul persoanelor vârstă sau dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, asigurarea îngrijirii și a îmbunătățirii condițiilor de viață prin organizarea unor acțiuni de implicare activă și voluntariat în comunitate.

Beneficiarii serviciului de asistență comunitară sunt persoane vârstnice din comunitate(orașul Mărășești) aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială. Pentru soluționarea acestor probleme, Asociația ”Voluntariat Pentru Viață” își propune să organizeze și să ofere o serie de servicii, precum :

  1. Servicii de consiliere psihologică pentru persoanele vârstnice, la domiciliu, în centre de zi sau în centrele rezidențiale și crearea unor retele de suport online;
  2. Servicii de consiliere asigurate de asistentul social pentru persoanele vârstnice, la domiciliu, în centre de zi sau centrele rezidențiale și crearea unor rețele de suport online;
  3. Dezvoltarea parteneriatelor comunitare între centrele de sănătate mintală, direcțiile de sănătate publică, serviciul public de asistență socială și furnizori publici de servicii sociale fără scop lucrativ în vederea managementului de caz pentru persoanele vârstnice cu risc de depresie sau de demență ;
  4. Implementarea managementului de caz pentru persoanele vârstnice care beneficiază de suport pentru realizarea unor activităti instrumentale ale vieții zilnice, asigurate de voluntari sau de îngrijitori informali;
  5. Activități de instruire in vederea dezvoltării competențelor digitale ale persoanelor varstnice, îngrijitorilor informali și formali la domiciliu, personalului din centrele de zi și din centrele rezidențiale;
  6. Educație extraculiculară pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor vârstnice dependente, inclusiv lucrul cu câinii utilitari etc.;
  7. Elaborarea mesajelor utilizate în campanii de sensibilizare a populației privind riscurile sociale la nivelul județului, pentru persoanele vârstnice;
  8. Crearea de rețele voluntare de sprijin pentru monitorizarea persoanelor vârstnice singure și de suport pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice, respective: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior si însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare.

Dată fiind complexitatea serviciilor oferite și din dorința obținerii unor rezultate de valoare reală, Asociația ”Voluntariat Pentru Viață” a inițiat o serie de parteneriate și colaborări cu instituții locale și județene , colaborări care au scopul dezvoltării unor forme de participare colectivă de socializare în cadrul comunității.

La data de 24.02.2023, Asociația ”Voluntariat Pentru Viață” din orașul Mărășești, jud. Vrancea, în cadrul Programului de Interes Național : ,,Servicii sociale de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice”,  a organizat și desfășurat o întâlnire cu beneficiarii programului și membri rețelei de voluntari, la sediul Centrului Social Multifuncțional din Mărășești, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8 , începând cu ora 11,00.

Întâlnirea fost realizată în cadrul calendarului de activități pe care furnizorul de servicii sociale, Asociația ”Voluntariat Pentru Viață” și l-a propus pe perioada implementării proiectului (perioada de implementare a proiectului este decembrie 2022- noiembrie 2024) .

Beneficiarii proiectului, persoane vârstnice din orașul Mărășești au fost întâmpinați cu plăcere de către echipa implicată în acest program. Programul de activități propus de către organizatori a fost de interes pentru participanți: discuții și informații pe linie de educație antiinfracțională și antivictimală, educație sanitară, dar, înainte de orice, cunoaștere și socializare reciprocă.

Astfel, domnul agent principal, Forcaș Cătălin, din cadrul Poliției orașului Mărășești a susținut o scurtă expunere privind educația antiinfracțională și antivictimală a persoanelor în vârstă, ținând cont că, în ultima perioadă, această categorie de vârstă a fost ținta predilectă a comiterii unor infracțiuni comise cu un mod de operare special.

În plus, pe durata participării la întâlnire, reprezentantul Poliției orașului Mărășești a avut amabilitatea să răspundă unelor întrebări venite din public, referitoare la diferite probleme de interes pentru cei prezenți.

Întâlnirea a continuat pe durata a circa două ore, până la atingerea tuturor aspectelor prevăzute în agenda iar la final, participanții s-au declarant mulțumiți de rezultate și, în principal, s-au declarant emoționați de revederea unor persoane, vechi cunoștințe, persoane cu care nu mai discutaseră de foarte mult timp.

Această activitate dă startul unor noi întâlniri care vor fi organizate și desfășurate pe viitor, practic, săptămânal, în intervalul marți – joi, între orele 10,00 – 16,00. Vor fi desfășurate o serie de activități de socializare, culturale și de informare pe diferite domenii, menite să asigure participanților ocazii de recreere și socializare, într-o atmosferă destinsă.

 

 

Echipa ,,Voluntariat Pentru Viață,, Mărășești.

Persoana de contact: Any Mary Drăgan, tel.0754294633

Distribuie: