„O viaţă mai verde!”, un nou proiect derulat de „Asociaţia Voluntariat pentru Viaţă” din Mărăşeşti

Afis O viata mai verde proiect

Coordonator proiect – Drăgan Any Mary Elisabeta, voluntar în cadrul Asociaţiei ”Voluntariat pentru Viaţă”

Proiectul Asociaţiei “Voluntariat pentru Viaţă” dorește să promoveze ideea că, indiferent cine suntem şi ce facem, avem un impact asupra mediului şi o responsabilitate care rezultă din aceasta. Toţi suntem responsabili, ca indivizi, ONG-uri, stat sau companie şi toţi trebuie să luăm măsuri. Important este să conştientizăm acest lucru şi să fim responsabili, luând atitudine şi intervenind acolo unde ştim că implicarea noastră poate schimba ceva.


Una dintre problemele importante ale celor două comunități implicate în proiect (orașul Mărășești și comuna Biliești) o reprezintă gradul redus de implicare a tinerilor în activități de promovare a protejării mediului înconjurător și în activități de voluntariat. O altă problemă o reprezintă slaba colaborare între sectorul public și ONG în județul Vrancea.

Datorită acestor probleme identificate, Asociatia “Voluntariat pentru Viaţă” şi-a propus să realizeze acest proiect care se adresează unui număr de 20 de tineri proveniți din medii diferite, urban și rural. Proiectul dorește să motiveze și să implice 20 de tineri în activități nonformale de promovare a protectiei mediului înconjurător.

Proiectul a fost aprobat de către Comunitatea Europeană prin A.N.P.C.D.E.P. în Romȃnia si se desfaşoara în cadrul programului Tineret in Acţiune- Acţiunea 1.2.-Inţitiative ale tinerilor pe o perioadă de şapte luni, începând cu luna martie 2014.

Tema proiectului este creșterea interesului tinerilor față de mediul înconjurător si includerea tinerilor cu oportunități reduse, proveniţi atât din mediul urban, cât si rural în activități de ocupare a timpului liber.
Inițiatorii proiectului au plecat de la ideea că educaţia pentru mediu are scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii, poate ajuta tinerii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii şi valori de care au nevoie pentru a promova protecţia mediului înconjurator şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.

Una dintre problemele importante ale celor două comunități implicate în proiect îl reprezintă gradul redus de implicare a tinerilor în activități de protejare a mediului înconjurător, dar și lipsa informațiilor cu privire la importanța protejării mediului .

De asemenea, tinerii din mediul rural sunt amenințați de dezocuparea timpului liber, lipsa de informații, sentimente de izolare și marginalizare.

Ne dorim ca tinerii din mediul rural si urban să se implice în toate etapele proiectului. În cadrul acestui proiect, tinerii vor fi puşi împreună pe parcursul derulării etapelor din proiect, vor avea de rezolvat sarcini comune, activitățile din proiect le vor desfășura laolaltă și astfel au oportunitatea să își descopere interese comune.

Grupul tintă este format din 20 de tineri proveniţi din mediul urban si rural, cu vârsta cuprinsă între 15-20 ani, ținandu-se un echilibru între sexe şi grupa de vȃrstă. Aceștia sunt implicați în toate etapele de proiect: iniţierea acestuia, scrierea proiectului, activitățile propuse în proiect sunt la iniţiativa tinerilor, în funcţie de interesele şi preocupările pe care au dorit să le abordeze în conformitate cu tema proiectului.

Scopul proiectului este creșterea interesului tinerilor participanți în proiect față de mediul înconjurător.

Obiectivele proiectului:

-să motiveze și să implice 20 de tineri din mediul urban și rural în activități de protejare și igienizare a mediului înconjurător, până la sfârșitul proiectului;

-să dezvolte gradul de informare cu privire la protecția mediului înconjurator in rȃndul a 20 de tineri din judeţul Vrancea, pȃnă la finalul proiectului;

-să crească gradul de responsabilizare cu privire la mediul înconjurător în rȃndul a 20 de tineri cu vârsta cuprinsă între 15-20 ani, din orașul Mărășești și comuna Biliești, pânâ la finalul proiectului;

-să ridice standardele de sănătate a persoanelor din cele două comunități implicate în proiect: orașul Mărășești și comuna Biliești, până la terminarea perioadei de implementare a proiectului;

-să încurajeze si să conștientizeze tinerii participanți din cele două localități, pentru inițierea de proiecte și programe ce privesc promovarea unui stil de viață sănotos, până la finalul proiectului;

-să creștem gradul de toleranță, respect, empatie și curaj între 20 de tineri participanţi din mediul rural și urban, până la sfarșitul proiectului.

Proiectul “O viata mai verde“ se adresează unor tineri dornici de a desfășura activități în aer liber, motivați în desfășurarea activităților de voluntariat și de asimilarea de noi cunoștințe în domeniul educației nonformale și mediului înconjurător.

De asemenea, activitățile de diseminare și vizibilitate sunt adresate preponderent elevilor din școlile locale unde se vor desfășura activitățile, respectiv orașul Mărășești și comuna Biliești. În proiect vor fi incluși 4 tineri cu posibilități reduse, proveniţi din orasul Mărăşeşti si comuna Bilieşti.

În cadrul acestui proiect, ne propunem să îi încurajăm pe tineri să devină membri activi ai comunității din care fac parte (Mărășești și Biliești), atât ca voluntari, cât și ca posibili „agenți de mediu”.Participanții la proiect vor fi încurajați să creeze un documentar adresat celor două comunități locale prin care să atingă problema promovării protejarii și igienizării mediului și promovarii voluntariatului și totodată vor elabora un ghid de bune practici în domeniul protejării mediului.

Proiectul promovează cetațenia activă a tinerilor, în general, și cetățenia europeană a acestora, în particular, prin activitățile în care aceștia sunt implicați și prin competențele pe care ei le vor dobândi până la sfȃrșitul proiectului.

Ca obiectiv principal al proiectului ne dorim promovarea protecției mediului înconjurător prin campanii de informare în cadrul comunitaţilor Biliești si Mărășești, realizate de tinerii participanți în proiect şi activități de igienizare a unor locuri poluate cu gunoi menajer, plantarea a 100 de puieţi într-o zonă defrişată.

Prin tema abordată se aduce o contribuție importantă la promovarea conservării mediului natural, la susținerea măsurilor de protejare a mediului si, de asemenea contribuie la fondurile necesare protecţiei mediului.

Proiectul pune un accent mare pe inovaţie si găsirea de soluţii creative pentru rezolvarea problemelor de protejare a mediului, a comunitatilor implicate. Activităţile inovatoare prezente în desfăşurarea activităţilor vor combina antreprenoriatul (realizare de documentar, elaborare ghid de bune practici) cu arta, iar tinerii vor avea o contribuţie majoră la acest lucru, ei creȃnd regia documentarului si elementele de conţinut ale ghidului de bune practici, astfel încȃt să transmită un mesaj comunităţii.

Creativitatea tinerilor este încurajată pe tot parcursul proiectului, ei vor avea un cuvȃnt foarte important de spus pentru majoritatea activităţilor pe care le vor desfăşura. Programul de activitate, metodele de lucru utilizate vor fi flexibile şi în funcţie de preferinţele participanţilor, se pot schimba sau adapta menţinȃnd anumite limite.

Proiectul ţinteşte creşterea încrederii în sine a participanţilor prin implicarea lor în activităţi creative, prin activităţi în care vor trebui să se bazeze pe propriile puteri, dar şi pe ceilalţi membrii de echipă, tinerii se vor confrunta cu situaţii şi experienţe noi, vor învăţa să respecte părerile celorlalţi şi să devină mai toleranţi.

De asemenea, ei vor acumula cunoştinţe teoretice şi practice atȃt în domeniul protejării mediului, cȃt şi în domeniul media prin realizarea documentarului proiectului. Prin acest proiect vom contribui la un mediu mai curat şi sănătate pentru comunităţile participante.

Vom face campanii de educare pentru un mediu sănătos, atȃt prin participanţii direcţi la proiect, cat şi cu ajutorul voluntarilor implicaţi şi a documentarului proiectului ce va fi difuzat în cele două comunităţi şi media judeţeană.

Acest proiect va atrage realizarea altor proiecte ce vizează mediul şi sănătatea, atȃt în oraşul Mărăşeşti şi comuna Bilieşti, cȃt şi la nivel judeţean, naţional şi transnaţional.

Impactul proiectului nostru nu se va limita la cei 20 de tineri participanţi ai proiectului „O viață mai verde” , ci va atinge şi comunităţile locale implicate prin realizarea unei zone verzi, plantȃnd puieţi, a atelierului de artă pe care îl vor organiza tinerii şi prin prezentările documentarului proiectului susţinute de aceştia în scolile şi liceele de unde provin, ghidul de bune practici şi nu numai.

La promovarea documentarului vor asista în jur de 500 persoane din comunităţile locale, care astfel vor deveni mai conştiente de importanţa protejării mediului înconjurator, impactul asupra sănătăţii, de puterea voluntariatului şi de importanţa activităţilor pe care voluntarii le fac. Ghidul de bune practici privind promovarea protejării mediului va avea o influenţă motivaţională pentru protejarea unui mediu curat , promovarea sănătăţii prin protejarea mediului înconjurator, sprijinirea voluntariatului şi a implicării în activităţi ce vizează mediul din cele două comunităţi.

Ghidul va fi distribuit in 100 de exemplare, împreună cu C.D.-ul documentarul proiectului, astfel incȃt impactul proiectului va atinge cel puţin alte 100 de persoane din cele două localităţi implicate, asigurȃndu-se astfel şi o mai bună vizibilitate.

Tinerii participanţi la proiect îşi vor dezvolta abilităţi de comunicare şi relaţionare, se vor integra mai uşor în societate, vor căpăta încredere în forţele proprii şi vor conştientiza importanţa protejării mediului înconjurător pentru un viitor mai bun.

Ei îşi vor însuşi valorile europene promovate în proiect: solidaritate, toleranţă, cooperare, empatie, respectarea drepturile omului, democraţie. Implicit familiile lor vor deveni mai conştiente în ceea ce priveşte protejarea mediului înconjurator.

Prin parteneriatele din acest proiect, realizate la nivelul celor două localităti participante, dar şi prin includerea tinerilor din cele două medii urban şi rural, vom creşte atȃt gradul de interacţiune a tinerilor, însa vom fi şi promotorii parteneriatelor public-privat în cele două localităţi implicate în desfăşurarea proiectului ” O viață mai verde”.

Asociaţia ”Voluntariat pentru Viață” doreşte să continue această iniţiativă a tinerilor, prin desfăşurarea unor campanii de promovare a importanţei protejării mediului înconjurător în instituţiile publice din localităţile participante la proiect, dar şi prin dezvoltarea de proiecte locale, naţionale si internaţionale în context TIA şi nu numai pe temele mediu şi sănătate.

Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Distribuie: