Anunț selecție grup inițiativă locală

În luna iulie va avea loc selecția membrilor  Grupului de Inițiativă Locală în comunele Biliești, Suria și Movileni, format din minim 10 membri ai comunității, în cadrul proiectului POCU ”Servicii integrate destinate comunităților teritoriului GAL Siretul Verde”, Cod proiect 124793.

Grupul de Inițiativă Locală este o structură de reprezentare și de participare la  soluționarea problemelor locale și la procesul de luare a deciziilor. Grupul de Inițiativă Locală urmărește implicarea comunității în acțiuni de voluntariat în vederea identificarii și soluționării problemelor cu care aceasta se confruntă. Abordarea participativă valorifică, stimulează și încurajează comunitățile să se implice în identificarea propriilor nevoi și probleme și să dezvolte soluții la problemele cu care se confruntă.

Membrii Grupului de Inițiativă vor fi aleși din comunitate pe bază de voluntariat. Aceștia pot fi: tineri, membrii ai autorității publice locale, comunitatea romă, cadre didactice, persoane interesate de bunul mers al comunității în care locuiesc și care doresc să contribuie la înfăptuirea unei comunități mai bune bazate pe implicare activă din partea membrilor.

Grupul de Inițiativă locală va avea sarcina să identifice probleme din comunitate și să propună inițiative în vederea soluționării acestora, iar pentru fiecare campanie de dezvoltare comunitară implementată să implice câți mai multi cetățeni (membri ai instituțiilor de stat, agenți economici, media etc).

 

Profilul candidatului

  • să fie persoane cu inițiativă și viziune, dornice să aducă o schimbare la nivelul comunității și să învețe cum să o facă prin implicarea a cât mai multor cetățeni;
  • să aibă domiciliul/reședința în comuna Biliești/Suraia/Movileni;
  • sa aibă abilități care să îl recomande pentru a face parte din aceasta structură;
  • să cunoască comunitatea;
  • să manifeste interes pentru implicarea în dezvoltarea comunității;
  • să înțeleagă principiile voluntariatului și ale implicării cetățenești;
  • să iși asume rolul de membru al Grupului de Inițiativă Locală.

 

Relații suplimentare

Experți campanii voluntariat:

Gabriela Braicau (Biliești): 0740199348

Ecaterina Macovei (Suraia): 0761130293

Ruxanda Anghelache (Suraia): 0787596605

Paula Tuchel (Movileni): 0760 788625

Liliana Bordeanu (Movileni): 0760 788624

 

Descarcă documentul oficial aici.

Distribuie: