Comunicat de presă – Membrii Grupului de Inițiativă Locală la masa discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice și locuitorii comunității

Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Titlul proiectului: Servicii integrate destinate comunităților teritoriului GAL Siretul Verde
Cod SMIS 124793
Beneficiar: Asociația Voluntariat Pentru Viață
Parteneri:
Comuna Biliești, Jud. Vrancea,
Comuna Suraia, Jud. Vrancea,
Comuna Movileni, Jud. Galați.
Comunicat de presă – Membrii Grupului de Inițiativă Locală la masa discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice și locuitorii comunității
Asociația Voluntariat Pentru Viață, alături de primăriile comunelor Biliești, Suraia și Movileni, a organizat în luna august 2021, 3 evenimente de tip Cafeneaua Publică. Evenimentele publice au adus la aceeași masă membrii Grupului de Inițiativă Locală alături de reprezentanții primăriei și consiliului local, locuitorii comunității și echipa proiectului Servicii integrate destinate comunităților din teritoriile GAL Siretul Verde. Grupurile de Inițiativă Locală au fost înființate în luna iulie 2021 în cele 3 comune ca o structură de reprezentare și de participare la soluționarea problemelor locale și la procesul de luare a deciziilor.
Cafeneaua publică este o metodă de dialog activ, schimb de informaţii şi găsire de soluţii creative de acţiune. Este o metodă simplă şi eficientă de a supune unei dezbateri relaxante un anume subiect, permiţând totodată o interacţiune mare şi relaţii apropiate între participanţi. Acest tip de eveniment conferă fiecarui participant posibilitatea de a prezenta soluții și, de asemenea promovează cetățenia activă și dezvoltarea sentimentului de proprietate asupra comunității prin acțiuni comune. În acest mod comunităţile pot dezvolta planuri de acţiune pentru obiective commune.
În cadrul Cafenelei publice din fiecare comunitate au fost abordate prioritățile și direcțiile de dezvoltare ale comunelor, așa cum sunt ele percepute de membrii comunității, dar și planul de inițiative civice voluntare dezvoltat de echipa proiectului. Pentru că inițiativele civice locale au nevoie de susținerea întregii comunități, participanții au dezbătut principalele nevoi ale comunității cu locuitorii comunei, reprezentanții autorităților, persoane resursă și antreprenori locali, abordând următoarele subiecte: Educație, Mediu, Social, Cultură/Artă și Sănătate.
Participanții au făcut schimb de informații și experiență, dezbaterile rezultate reprezentând o resursă esențială pentru viitoarele acțiuni civice sau culturale organizate în comunele partenere.
Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului ”Servicii integrate destinate comunităților teritoriului GAL Siretul Verde”, Cod SMIS 124793, în cadrul activității A5.2 Desfășurarea de acțiuni de implicare activă și voluntariat, activitate ce are ca obiectiv combaterea discriminării si promovării multiculturalismului prin desfășurarea în comunitățile partenere a 9 acțiuni de implicare activă și voluntariat.
Galerie foto:
Distribuie: