Început cursuri de formare proiect POCU

Școala Postliceală sanitară „Vasile Alecsandri” a deschis noul an de formare profesională a adulților, sâmbătă 5 feburarie 2022.
Au început cursurile de formare pentru cei 45 de participanți înscriși la calificările:

  • operator introducere, prelucrare și validare date;
  • infirmier/ă;
  • lucrător comercial.

Cei prezenți fac parte din grupul țintă la proiectului „Servicii integrate destinate comunității din teritoriul GAL Siretul Verde”, proiect derulat de Asociația „Voluntariat pentru Viață” din Mărășești.

Distribuie: