Cursuri gratuite de calificare şi bani nerambursabili pentru start-upuri, beneficii oferite locuitorilor din trei comune în cadrul unui proiect al Asociaţiei “Voluntariat Pentru Viaţă”

Peste 100 de persoane vor avea posibilitatea să-şi găsească mai uşor un loc de muncă prin calificarea în diferite meserii şi prin informarea cu privire la evoluţia, dinamica şi cerinţele de pe piaţa forţei de muncă din Regiunea Sud Est.

Acestea sunt beneficiare ale Proiectului “Servicii integrate destinate comunităţii din teritoriul GAL Siretul Verde”, proiect implementat de Asociaţia “Voluntariat Pentru Viaţă”, a cărui manager este Daniel Drăgan. Proiectul este implementat de Asociaţia “Voluntariat Pentru Viaţă ” Mărăşeşti împreună cu partenerii săi, respectiv Primăria Comunei Suraia, reprezentată de primar Stroe Maria, Primăria Comunei Bilieşti, reprezentatată de primar Chirilă Vasile şi Primăria Comunei Movileni, judeţul Galaţi, reprezentată de primar Moisă Marian.

În prezent, 45 de persoane din localităţile amintite, participă gratuit la cursuri de calificare în meseriile de infirmier, lucrător comercial şi operator date. La Bilieşti, beneficiarii se califică în meserii precum infimier şi operator calculator, la Suraia se fac cursuri pentru calificarea în meseria de operator calculator, iar la Movileni, beneficiarii participă la cursuri pentru obţinerea calificării de lucrător comercial. Noile calificări îi vor ajuta pe beneficiari să dobândească noi competenţe profesionale şi şă-şi îmbunătăţească nivelul de trai prin posibilitatea angajării în domeniile în care s-au specializat.

Pe lângă cursurile de calificare care se ţin în cele trei comunităţi, tot în această perioadă,  se desfăşoară şi un Concurs de Planuri de afaceri pentru oferirea de sprijin financiar pentru iniţierea a şase start-upuri. Scopul este susţinerea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu. Proiectele pentru concurs pot fi depuse în perioada imediat următoare, iar numărul beneficiarilor este de şase, câte doi pentru fiecare comună. Fiecare persoană va primi suma de 110.000 lei, nerambursabilă, bani pe care îi va folosi pentru a-şi pune în practică viziunea, lucru imposibil fără sprijinul financiar oferit în cadrul proiectului implementat de Asociaţia “Voluntariat Pentru Viaţă” împreună cu partenerii săi. O astfel de iniţiativă crează inclusiv noi locuri de muncă pentru locuitorii celor trei comune.

Daniel Drăgan spune că Proiectul  “Servicii integrate destinate comunităţii din teritoriul GAL Siretul Verde” este un proiect complex care va aduce beneficii comunităţilor implicate. “Proiectul este implementat de Asociaţia Voluntariat pentru Viaţă în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Primăriile Bilieşţi, Suraia şi Movileni. Este un proiect complex care aduce beneficii comunităţilor locale implicate. Le mulţumesc celor trei edili, Doamna Primar Stroe Maria, Domnul Primar Chirilă Vasile şi Domnul Primar Moisă Marian, pentru faptul că s-au implicat alături de experţii din cadrul primăriilor, iar proiectul sunt convins că va avea succes şi îşi va atinge obiectivele. Urmează să se depună proiectele pentru finanţarea unor start-upuri, câte două pentru fiecare primărie în parte, în valoare de câte 110.000 lei, bani nerambursabili. Aşteptăm cu mare interes şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare şi consilierea membrilor grupului ţintă în scopul încadrării în câmpul muncii, a precizat Daniel Drăgan, managerul Proiectului “Servicii integrate destinate comunităţii din teritoriul GAL Siretul Verde”.

Startul Proiectului  “Servicii integrate destinate comunităţii din teritoriul GAL Siretul Verde” s-a dat în luna aprilie a anului 2021 şi se va finaliza în martie 2023. Acesta este cofinanţat din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul Specific Reducerea numărului de comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 4,523,828.58 lei din care 4,297,637.15 lei valoare nerambursabilă UE.

Obiectivele Proiectului sunt extrem de importante pentru locuitorii celor trei comune partenere, iar la finele acestuia, cu siguranţă, nivelul de trai al unora dintre semenii noştri va fi unul mai bun. Numărul total al beneficiarilor proiectului este de 250. Astfel, pe lângă cele peste 100 de persoane care vor obţine noi calificări prin participarea la cursuri şi vor fi informate şi consiliate cu privire la posibilităţile de angajare, în raport cu cerinţele de pe piaţa forţei de muncă, alţi 125 de oameni nevoiaşi vor avea condiţii mai bune de locuit. Acest lucru este posibil tot prin grija Asociaţiei “Voluntariat pentru Viaţă“ care are prevăzute în proiect sume de bani destinate acestui capitol. Totodată, alte 20 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din comunităţile marginalizate vor beneficia de programe antreprenoriale ce au ca scop dezvoltarea competenţelor profesionale.

Pe lângă obiectivele care îi vizează pe cei aflaţi în situaţii de risc, proiectul mai urmăreşte şi creşterea capacităţii autorităţilor locale de a furniza servicii de bază prin înfiinţarea a două servicii sociale şi implicarea locuitorilor în campanii de voluntariat în vederea rezolvării, în mod participativ, a problemelor identificate la nivelul comunităţilor din care provin.

Distribuie: