COMUNICAT DE PRESĂ: Lansarea proiectului „Da click pe voluntariat”

Panciu, 23 iulie 2015. Asociatia Lumea lui Pinocchio, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociatia pentru Dezvoltare Durabila “Focul Viu” şi Asociatia “Voluntariat pentru Viata”, în calitate de parteneri, implementează proiectul “Da click pe voluntariat”.

Proiectul are o perioadă de implementare de 12 luni, cu o valoare totală de 34.778,64 € şi este finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.

Proiectul are drept obiectiv general să răspândească idea și practica voluntariatului ca una dintre cele mai înalte forme de cetățenie activă, de participare constructivă și democratică la viața a societății civile, ca un instrument de incluziune socială și dobândirea de cunoștințe și abilități trasversale prin metode de educație non-formală. În special, proiectul are ca scop creșterea gradului de conștientizare și implicare a tinerilor din Judet Vrancea în probleme legate de voluntariat, ca o oportunitate de a fi de serviciu în comunitatea lor, îndreptată spre populația cea mai vulnerabilă (exemplu minoritățile romilor, vârstnici etc.) dar, de asemenea, ca o oportunitate pentru creșterea personală și profesională.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

* identificarea și promovarea, pe parcursul celor 12 luni ale proiectului, oportunităților de voluntariat la nivel local, național și internațional oferite de organizațiile ale societății civile și instituțiilor publice din Judeţul Vrancea voluntarilor de orice vârstă și de orice grup social;

* incurajarea protagonismului tinerilor, elevilor şi studenţilor, in sectorul voluntariatului printr-o campanie de conștientizare în scolile locale, prin diseminarea de mărturiile tinerilor voluntari şi prin promovarea unor noi experienţe de voluntariat;

* dezvoltarea unor retele ale organizaţiilor neguvernamentale din Judeţul Vrancea şi favorizarea întâlnirilor, prin schimb și dialog intre asociaţii, instituţii publice şi voluntari;

* asigura o mai mare vizibilitate la eforturile depuse de voluntari de toate vârstele și medii sociale din sectorul de voluntariat, prin crearea unei expozi fotografică itinerantă.

În perioada mai 2015 – aprilie 2016 vor fi organizate diferite activitatii ȋn vederea creşterii gradului de ocupare precum: realizarea unui ghid de oportunitati de voluntariat, cursuri de instruire și de perfecționare pentru operatorii din sectorul non-profit, activitaţi practice de voluntariat, organizarea unui concurs fotografic si unei expozitie itineranta despre lumea voluntariatului.

Rezultatele asteptate sunt legate de promovarea cetățeniei active, promovarea valorilor democratice si dezvoltarea de rețele ale organizațiilor neguvernamentale. Beneficiari vor fi ONG-urile, autoritatile publice, tineretul si cetatenii din judetul Vrancea.

Asociatia Lumea lui Pinocchio, in colaborare cu partenerii sai Asociatia pentru Dezvoltare Durabila “Focul Viu” şi Asociatia “Voluntariat pentru Viata”, organizeaza conferinta de lansare a proiectului “Da click pe voluntariat”. Evenimentul va avea loc joi, 30 iulie 2015, ora 16.30 la sediul Directiei Judeteana pentru Sport si Tineret, Bulevardul Unirii, nr. 12, Focsani.

Distribuie: