Cinema în aer liber – comuna Biliești

Vineri seara locuitorii comunei Biliești au fost invitați la o seară de film în aer liber.
Punte de legatură între lumea adulților și cea a copiilor, filmul a adus împreună copii, părinți și bunici în parcul de la Căminul Cultural Biliești, fiind totodată o bună ocazie de socializare și petrecere a timpului.
Activitatea de proiecție de film a avut ca principal scop educarea publicului cu privire la teme precum toleranța, solidaritatea între semeni și non-discriminarea, proiecția fiind supusă unei dezbateri cu publicul.
Obiectivele activității ”Cinema în aer liber” au fost:
1. Oferirea oportunităţii membrilor comunității de a socializa într-un mod plăcut, contribuind astfel la o cultură inter-generatională.
2. Încurajarea membrilor comunității să se implice în dialog – să asculte şi să discute – în sensul dezvoltării unei mai mari sensibilităţi la diferenţe şi a unei mai bune înţelegeri a celorlalţi.
3. Dezvoltarea abilităţii cetățenilor comunei Biliești de a răspunde la nevoile societăţii din care fac parte cu o atitudine de reconciliere şi respect pentru diversitate.
Activitatea face parte din proiectul: „Servicii integrate destinate comunității din teritoriul GAL Siretul Verde” Cod SMIS: 124793, finanțat prin Fondul Social European -Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Distribuie: