O altă poveste de succes – Magda, voluntar european în proiectul YAS! (Youth for Action and Sustainability)

YAS! (Youth for Action and Sustainability) este un proiect al Corpului European de Solidaritate (CES) bazat pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sau ODD și este implementat de organizația noastră parteneră YEU Cyprus.

Timp de un an, Magda din România a avut ocazia să participle în acest proiect prin Corpul European de Solidaritate, care a fost cu siguranță o experiență intensă și bogată. Magda a studiat limbi străine și a lucrat într-o companie multinațională, în principal în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor. Interesul ei pentru dezvoltarea durabilă a început încă din vremea când era la școala primară și a auzit pentru prima dată despre poluare. Pe lângă aceasta, este pasionată de lectură, fotografie și artă în general și a decis să se alăture acestui proiect pentru a le combina pe toate pentru un scop bun.

Experiența mea în Cipru a început cu întarziere, având în vedere că nu am putut pleca din țară în primele 6 luni din cauza restricțiilor COVID. Cu toate astea, chiar si cele câteva luni care mi-au rămas au fost suficiente pentru a gusta o cultură diferită, pentru a mă acomoda cu colegii de apartament, pentru a-mi intra într-un ritm aici. 

Pe scurt, aș spune că în ciuda limitărilor vis-a-vis de călătorii, ieșiri, evenimente pe care le-am tot avut în ultimul an peste tot, nu voi uita niciodata timpul petrecut aici și îmi va rămâne o amintire foarte dragă. Chiar și asa, Cipru a fost un loc în care am învățat mult, nu numai despre cultura din regiune si problemele pe care le întampină, însa am învățat enorm despre mine și cel mai important, a fost un loc în care am fost cu adevarat liniștită. 

Aș recomanda tuturor celor care se gândesc să plece pentru o perioada într-un proiect de voluntariat, să o facă, chiar dacă poate părea riscant în vreun fel. Cred că este genul de experiență prin care putem descoperi lucruri foarte faine în noi, care în timp vor conta enorm.” 

Obiectivele proiectului au fost educarea și informarea tinerilor și a comunității locale despre Obiectivele de dezvoltare durabilă prin implementarea diferitelor ateliere, intervenții publice și activități creative. Proiectul a avut ca scop încurajarea tinerilor să învețe și să acționeze asupra problemelor actuale ale societatii. Unul dintre obiective a fost promovarea educației pentru dezvoltare durabilă, adică cunoștințele pe care voluntarii le vor transmite atunci când organizează diferite evenimente pentru societate, angajarea în activități de solidaritate și promovarea voluntariatului.

EN:

Another success story – Magda, European volunteer  in the ESC project YAS! (Youth for Action and Sustainability)- 2019-3-CY02-ESC11-001698, Cyprus

YAS! (Youth for Action and Sustainability) is a European Solidarity Corps (ESC) project based on the Sustainable Development Goals or SDGs and is implemented by our partner organisation YEU Cyprus.

For one year, Magda from Romania had the opportunity to be part of this ESC project that was definitely an enriching experience. Magda has studied Foreign Languages and she has been working in a multinational company, mainly on Corporate Social Responsibility. Her interest for Sustainability goes back to when she was in primary school and she heard for the first time about pollution. Besides this, she is passionate about reading, photography and ART in general and she decided to join this project to combine them all for a good purpose.

My experience in Cyprus started late, considering that I could not leave the country in the first 6 months due to COVID restrictions. However, even the few months I had left were enough to taste a different culture, to accommodate myself to my roommates, to get into a rhythm here.

In short, I would say that, despite the limitations regarding travel, outings, events that I had everywhere in the last year, I will never forget the time spent here and it will remain a very dear memory. Even so, Cyprus was a place where I learned a lot, not only about the culture in the region and the problems it faces, but I learned a lot about myself and most importantly, it was a place where I was really quiet. .

I would recommend to all those who are thinking of leaving for a period as a volunteer, to do it, even if it may seem risky in some way. I think it is the kind of experience through which we can discover very good things in us, which in time will count enormously.”

The objectives of the project were to educate and inform young people and the local community about SDGs through the implementation of various workshops, public interventions and creative activities.  The project aimed to encourage young people to learn and act upon current issues regarding society. One of the objectives was to promote education for sustainable development which is knowledge the volunteers will pass on when organising different events for the society, engaging in solidarity activities and promoting volunteerism.

Distribuie: