It,s Up to Youth! Un proiect de voluntariat finanțat de Corpul European de Solidaritate.

Proiectul IT’S #UPTOYOUTH! (2022-1-RO01-ESC51-VTJ-000080365), desfășurat între 31 decembrie 2022 și 30 august 2024, este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Corpul European de Solidaritate. Acesta este gestionat în România de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și implementat de către Asociația Voluntariat Pentru Viață din Mărășești, județul Vrancea.

Proiectul implică 16 voluntari din 9 țări: Armenia, Algeria, Germania, Italia, Norvegia, Spania, Tunisia, Turcia și România. Obiectivul său principal este să încurajeze implicarea activă a copiilor și tinerilor în viața comunității și să sprijine inițiativele care promovează cetățenia activă, dezvoltarea durabilă și educația non-formală.

Considerăm că implicarea voluntarilor ESC în viața comunității aduce beneficii sociale semnificative. Colaborăm cu instituțiile locale (15 școli, Palatul Copiilor Focșani, Direcția Tineret și Sport, Centrul Social Multifuncțional Mărășești, Cambridge Center) și autoritățile locale pentru implementarea planului de activități al proiectului.

În cadrul acestui proiect, se desfășoară activități menite să promoveze voluntariatul în rândul copiilor și tinerilor din medii urbane și rurale, educația non-formală, ateliere de educație globală și învățare intergenerațională. Obiectivele principale sunt:

Dezvoltarea cetățeniei active în rândul comunității, cu accent pe copii și tineri din Vrancea, și îmbunătățirea dezvoltării durabile până la finalizarea proiectului.

Dezvoltarea spiritului civic, a abilităților de comunicare și a capacității de gestionare a inițiativelor civice pentru copiii și tinerii din 15 instituții școlare din Vrancea, împreună cu voluntarii ESC.

Promovarea solidarității și incluziunii prin activități intergeneraționale adresate seniorilor din Mărășești și atelierele de educație non-formală desfășurate în mediul rural, pe durata proiectului.

Aceste obiective sunt susținute de 3 direcții de acțiune:

Sprijinirea și promovarea proiectelor și inițiativelor de educație comunitară și angajament civic pentru conștientizarea rolului esențial al dezvoltării locale în dezvoltarea durabilă.

Realizarea de proiecte incluzive pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor, tinerilor și vârstnicilor aflate în situații vulnerabile.

Dezvoltarea unei game variate de ateliere și activități bazate pe educația non-formală pentru a îmbunătăți competențele cheie și cooperarea între tineri.

Toate activitățile planificate ale proiectului au fost concepute ca oportunități pentru copii, tineri și membrii comunității locale de a-și dezvolta abilități și cunoștințe în afara sferelor formale, fiind create pentru a uni persoanele expuse riscului de excluziune socială.

Aceste activități includ:

  • Promovarea cetățeniei active și a voluntariatului în rândul copiilor și tinerilor din Vrancea, culminând în organizarea celei de a treia ediții a Festivalului de Voluntariat.
  • Ateliere educaționale pentru promovarea educației non-formale.
  • Ateliere de educație globală în mediul rural și activități de învățare intergenerațională.

Intervenția prin proiectele ESC completează demersurile pe linii guvernamentale ale Asociației Voluntariat Pentru Viață, având ca obiectiv reducerea excluziunii sociale și a sărăciei prin implicarea comunității în activități intergeneraționale și de voluntariat.

Prin implicarea în proiect, voluntarii ESC, profesorii și copiii/tinerii implicați în activități vor dezvolta o mai mare înțelegere față de problemele comunității și ale semenilor lor, crescându-le gradul de solidaritate. Contribuția lor la rezolvarea problemelor cu care se confruntă propria comunitate și anumite persoane defavorizate va constitui o experiență practică importantă, formându-le caracterul și transformându-i în cetățeni responsabili și creativi.

Această implicare va stimula inițiativa și capacitățile de gestionare a acțiunilor civice pentru minim 3500 de copii și tineri implicați direct în activitățile proiectului, alături de cei 16 voluntari, contribuind la o mai bună înțelegere a metodelor de educație non-formală și la conștientizarea realității sociale din comunitatea lor, precum și a necesității voluntariatului ca factor de schimbare în bine.

Aceste activități vor deschide participanții spre implicare activă în comunitate, în lumea voluntariatului și îi vor expune la diferite moduri de atenuare a prejudecăților și discriminării față de diferite categorii sociale.

Participarea la Festivalul de Voluntariat va contribui la stimularea democrației participative și la dezvoltarea leadership-ului în rândul participanților direcți din grupurile de inițiativă, dar și în rândul beneficiarilor activităților inițiate în cadrul proiectelor de voluntariat local.

Prin acest proiect, consolidăm ideea că fiecare copil poate deveni un agent activ de schimbare în comunitate atunci când descoperă prin experiențe proprii puterea sa de a realiza schimbarea.

Distribuie: