Comunicat POCU – finalizarea cursurilor și consilierii în vederea unui loc de muncă pentru un grup țintă

Asociația Voluntariat Pentru Viață în calitate de lider al proiectului POCU „Servicii integrate destinate comunităților teritoriului GAL Siretul Verde”  Cod SMIS 124793, anunță finalizarea cursurilor și consilierii în vederea găsirii unui loc de muncă pentru un grup țintă de 105 persoane din comunele partenere Biliești, Suraia și Movileni .

Un număr de 45 de persoane neocupate din cadrul grupului țintă al proiectului au urmat și absolvit cursuri de operator introducere și validare date, lucrător comercial, infirmier, susținute de către Școala Postliceală Vasile Alecsandri din Focșani.

Unul din obiectivele proiectului este încadrarea pe piața muncii a unui număr cât mai crescut din persoanele neangajate din cadrul grupului țintă al proiectului.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul Specific Reducerea numărului de comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 4,523,828.58 lei din care 4,297,637.15 lei valoare nerambursabilă UE.

Partenerii proiectului sunt:

  • Partener 1: Primăria comunei Biliești, judeţul Vrancea;
  • Partener 2: Primăria comunei Suraia  judeţul Vrancea;
  • Partener 3: Primăria comunei Movileni, judeţul Galați.

Manager proiect, Drăgan Daniel.

 

Distribuie: