Centru Social Multifuncțional Mărășești

De serviciile centrului vor beneficia un număr de 2000 de cetățeni ai orașului Mărășești, dar și locuitori ai comunelor Suraia, Biliești și Movileni, acolo unde primarii au semnat acorduri de parteneriat. Noutatea constă însă în faptul că acest prim centru social multifuncţional din județul Vrancea care va funcționa la Mărășești va acorda serviciile cu titlul gratuit pentru o perioadă de doi ani.

Acest lucru va fi posibil printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman Apel: POCU/303/5/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

În 1920, după primul Război Mondial, o echipă de muncitori constructori din Cernăuți ajunge la Mărășești pentru a participa la construcția Mausoleului Eroilor de la Mărășești. Această echipă era condusă de Rudolf Sucoverschi, cel care rămâne la Mărășești își întemeiază o familie, continuă să construiască locuințe (peste 40 de case din orașul Mărășești sunt opera lui Rudolf Sucoverschi) și are două fete. Elisabeta și Any Mary. Construiește și pentru cele două fete câte o casă. Any Mary o botează pe nepoata sa și îi lasă averea, neavând copii.

În anul 2016, Drăgan Any Mary Elisabeta, asistent social de profesie, hotărăște să construiască un centru social de zi, pe vechiul amplasament construit de străbunicul său, Rudolf Sucowerschi, în strada Ecaterina Teodoroiu nr.8 din orașul Mărășești.

În anul 2017, echipa Asociației Voluntariat Pentru Viață depune un proiect prin Grupul de Acțiune Locală Şiretul Verde, prin care își propunea construirea unui Centru Social Multifuncțional.

Proiectul a fost aprobat și s-a semnat contractul de finațare cu AFIR , contract nr. C1920072S112524102084, în valoare de 234.000 euro inclusiv t.v.a.

Centrul Social Multifuncţional, va acorda în baza legii 292/2011, legea asistenţei sociale şi în baza H.G.867/2015 privind nomenclatorul serviciilor sociale, următoarele servicii:

– 8810CZ-V-I,Centru de zi de asistență și recuperare a persoanelor vârstnice. Serviciile oferite sunt de: Kinetoterapie, Consiliere psihosocială şi informare, socializare şi petrecerea timpului liber, terapii de recuperare şi relaxare.

– 8810ID-I,Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, ajutor pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, informare, evaluare, îngrijire personală şi alte activităţi după caz:Terapii de recuperare, îngrijiri medicale, activităţi de amenajare şi adaptare mediu ambiant.

– 8899CZ-PN-IV.Centre de zi pentru integrare/reintegrare socială.Servicii de suport emoţional, informare, evaluare şi elaborare plan de intervenţie, integrare/reintegrare socială, orientare vocaţionala.

Foarte important este faptul că în cadrul acestui centru va funcționa un cabinet de recuparare neuromotorie și motorie, cabinet în care va profesa fizioterapeutul Bogdan Chiriș.

De aceste servicii vor beneficia un număr de 2000 de cetățeni ai orașului Mărășești dar și locuitori ai comunelor Suraia, Biliești și Movileni, acolo unde primarii acestor comune au semnat acorduri de parteneriat.

Aceste servicii vor fi acordate cu titlul gratuit pentru o perioadă de doi ani printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman Apel : POCU/303/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Proiectul are o valoare de 4,574,823.98 lei finanțată de Uniunea Europeană și Guvernul României, în proporție de 100%.

Consider că primul centru social multifuncţional din județul Vrancea va aduce beneficii pentru calitatea vieții locuitorilor orașului Mărășești și a comunelor partenere, Suraia, Biliești, Movileni și poate fi un exemplu și pentru alte comunități.

Coordonator proiect Daniel Drăgan.

Adresa: Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8, Mărășești
Persoană de contact: Bogdan Chiris

PROIECT „ON AIR”

01 Iulie 2021 - 30 Iunie 2022