Experiența

Asociatia Voluntariat Pentru Viata (VPV) a fost creată cu scopul de a avea un instrument care sa acceseze mai bine nevoile tinerilor care trăiesc în comunitatea locală și să ofere o contribuție concretă la satisfacerea cererilor lor în ceea ce privește participarea, cetățenia activă, sentimentul de apartenență la o Europă comună, toleranța și antirasism. Un obiectiv important al organizației noastre este de a aduce tinerii mai aproape de problemele europene, de a aduce o dimensiune europeană unei regiuni care este departe de centrele decizionale și periferică din punct de vedere geografic și economic.

În 2013, VPV și-a început activitatea în orașul Mărășești pentru a susține o dezvoltare locală durabilă. În primul rând, organizația a dezvoltat și implementat proiecte de tineret în cadrul programului Tineret în Acțiune (Inițiative ale Tinerilor). Apoi, în 2014, Organizația a început să dezvolte proiecte europene în cadrul programului Erasmus+. Până acum, VPV a implementat 3 Schimburi de Tineri, promovând stilul de viață sănătos prin activități de educație în aer liber, activități sportive și arte teatrale ca mecanism de educare împotriva violenței și prevenirea dependenței de internet în rândul tinerilor.

Ca organizație de găzduire, coordonare și trimitere, VPV promovează voluntariatul în rândul tinerilor și oferă oportunități tinerilori de a participa în diferite proiecte. Până acum, am găzduit un număr de 92 de voluntari europeni în 11 proiecte diferite și am trimis 7 voluntari în voluntariat pe termen lung în 5 țări diferite.

Începând cu anul 2018, Asociația Voluntariat Pentru Viata a început implementează proiecte de solidaritate și proiecte de voluntariat în cadrul noului program – Corpul European de Solidaritate. Până acum, Asociația a implementat 1 proiect de Solidaritate și 11 proiecte de Voluntariat Individual ca organizație gazdă, implicând în total 92 de voluntari europeni. VPV este, de asemenea, organizație parteneră într-un proiect KA2 Parteneriat Strategic, care urmărește să îmbunătățească nivelul de competențe pentru 25 de educatori și capacitatea a 15 organizații de adulți de a valorifica șansele oferite de persoanele în vârstă.

VPV își desfășoară activitatea în parteneriat cu școlile locale și regionale și centrele sociale locale, oferind șansa grupurilor țintă să participe la proiecte. Organizația noastră a dezvoltat ca organizație parteneră proiectul Click pe voluntariat! un proiect din cadrul Fondului ONG din România, care a avut ca scop răspândirea valorii voluntariatului ca an instrument de cetăţenie activă, solidaritate şi responsabilitate socială. Ca rezultat, a fost elaborate un Ghid de oportunități de voluntariat în Vrancea.

Misiunea VPV este de a promova voluntariatul si conștiința civică iar incepand cu anul 2013 Asociatia este acreditată pentru găzduirea, trimiterea și coordonarea voluntarilor europeni.

Asociația are experiență în domeniul managementului proiectelor de tineret în cadrul programului Tineret în Acțiune (Inițiative ale Tinerilor), programul Erasmus+ (Schimburi de Tineri și Serviciul European de Voluntariat), și programul Corpul European de Solidaritate (Voluntariat Individual), dar și linii de finanțare guvernamentală precum POCU, GAL.

Asociatia Voluntariat Pentru Viata derulează în prezent 2 proiecte pe linii de finanțare guvernamentală. Unul dintre ele are ca scop dezvoltarea capacității infrastructurii sociale de a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile prin înființarea unui Centru Social Multifuncțional care oferă servicii precum consiliere psihologică, activități de timp liber, terapii de recuperare, acțiuni caritabile, asistență și sprijin pentru familiile vârstnicilor. Celălalt proiect în cadrul POCU (Programul Operațional Capital Uman) urmărește reducerea gradului de excluziune socială și sărăcie pentru 250 de membri ai comunităților marginalizate prin implicarea acestora în măsuri integrate de ocupare a forței de muncă, antreprenoriat, sprijinirea dezvoltării serviciilor sociale, îmbunătățirea condițiilor de viață și organizarea de acțiuni de implicare activă și voluntariat.

Centrul Social Multifuncțional (CSM) cu sediul în Mărășești are o suprafață de 380 m2. Serviciile sociale acreditate oferite în cadrul CSM sunt: ​​centru de zi pentru integrare/reintegrare socială; centru de zi pentru asistenţă şi recuperare persoane vârstnice; serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

VPV are un număr de 10 angajați care desfășoară activități în cadrul CSM, astfel: un manager, un asistent manager, un asistent social, un consilier social, un kinetoterapeut, un animator socio-educațional, o asistentă medicală, 2 îngrijitori, un responsabil activități implicare activă și voluntariat.

De asemenea, am încheiat peste 30 de contracte de voluntariat cu voluntari activi din comunitatea locală: studenți, profesori, psihologi, asistenți sociali, asistente, avocați.